Psykisk syk og forelder

Psykisk syk og forelder

Hensikten med dette heftet er å hjelpe foreldre med psykiske problemer i å støtte sine barn. Brosjyren er nyttig også for andre som har med barna å gjøre.

 Hvordan hjelper jeg barnet mitt? Stikkord 
 Bestill heftet i nettbutikken vår  

 

Når foreldre har psykiske problemer, er de ofte urolige for sine barn. Alt fungerer kanskje ikke som før. Tretthet kan tære på kreftene, og tålmodigheten settes på prøve. Kanskje uroer foreldrene seg for hva barna oppfatter av problemene, og hvordan de opplever dem."

Hensikten med dette heftet er å hjelpe foreldre med psykiske problemer i å støtte sine barn. Brosjyren er nyttig også for andre som har med barna å gjøre.

Heftet er skrevet av barnepsykiater Tytti Solantaus. (Vi har ikke tillatelse til å tilby heftet for nedlasting).

 

Se alle våre publikasjoner 

Les mer om vårt arbeid med barn som pårørende