Og hvem ser Johanne?

Og hvem ser Johanne?

Johanne er 10 år og storesøster til Jesper på fire. Johanne viser deg som jobber i skolen hvordan du kan oppdage og følge opp barn som lever som pårørende.

Ansatte i skolen møter daglig barn som har det vanskelig. Det er ikke alltid like enkelt å vite hva en skal gjøre med bekymringene sine. Noen har kanskje vært bekymret lenge? Uten egentlig å vite om andre som også har vært det.

Med utgangspunkt i historien om Johanne har vi utviklet verktøy for ansatte i skolen, til hjelp i arbeidet med å se og hjelpe elever som sliter. Skolen tilbys også en veileder som viser hva du som ansatt kan gjøre om du er bekymret for en elev. Veilederen tar opp det å jobbe med bekymring i samarbeid med foreldre, med fokus på barneperspektivet. Fyll i skjema nederst på siden for å motta veilederen på e-post.

Hvordan vil du reagere om du er læreren til Johanne, eller om mammaen hennes er i omgangskretsen din? Ta refleksjonstestene nedenfor:

... og hvem ser Johanne består av:   Stikkord: 
FilmSe under  Barn som pårørende
Veileder (PDF)Se under  Rus
Refleksjonstest for ansatte i skolenTa testen  Skole
Refleksjonstest for alle voksneTa testen  
Kurs for ansatte i skolenLes kursbeskrivelsen  

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Kan du ikke se filmen? Se den på YouTube

Filmen er et samarbeid mellom Voksne for Barn og Barn av rusmisbrukere (BAR), og prosjektet er støttet av Helsedirektoratet. Filmen er en videreføring av "Hvem kan hjelpe Jesper?" som er utarbeidet for barnehagepersonell. 

Jeg ønsker veilederen til filmen tilsendt
  1. Fyll inn kontaktinfo og vi sender deg veilederen til "...og hvem ser Johanne?" på e-post.

  2. Det er av stor interesse for Voksne for Barn å komme i kontakt med deg som bruker materiellet vårt i ulike sammenhenger, for å få dine tilbakemeldinger og erfaringer. Vi håper å kunne sende deg en e-post på et senere tidspunkt med noen korte spørsmål. Velg JA om du synes det er OK.

  3. Ja
    Nei

 

Se film og online-verktøy om Johannes lillebror Jesper

Se alle våre publikasjoner

Les mer om vårt arbeid for barn som er pårørende