Nytt hjem - ny skole

Nytt hjem - ny skole

Hvordan kan det oppleves for et barn å ikke bare få et nytt hjem, men samtidig også ny skole? Filmen "Nytt hjem - ny skole" kan være et nyttig verktøy for både skole, barnevern og fosterhjem.

Hvordan kan det oppleves for et barn å ikke bare få et nytt hjem, men samtidig også ny skole? Dette er noe som både barn og unge, fosterforeldre og lærere har snakket med oss om, den spenningen, forventningen og usikkerheten dette kan innebære. Hva skal til for å gjøre overgangen og skolehverdagen så bra som mulig? Hva kan skole og barnevern gjøre for å forberede dette på en god måte? Svaret på dette kan være av svært stor betydning for hvordan den nye hverdagen til barnet blir i fosterhjemmet.

Siden sist har fosterfamilien Henriksen fått enda et fosterbarn, Linnea på 10 år. Linnea har vært hos familien gjennom sommeren, og begynte på ny skole etter ferien. Det har nå gått et par måneder, men skolehverdagen er fremdeles ikke så lett for Linnea.

Lærer Mona synes også det er litt utfordrende, fostermor Astrid bekymrer seg, mens storebror Arne, som nå er godt etablert i familien, gjerne vil være en god støtte for den nye fostersøsteren sin. Han har vært gjennom mye av det samme som Linnea, men trives nå på skolen og har fått mange, gode venner. Historien begynner med at Linnea igjen har skulket siste time på skolen. Arne oppdager det når han ikke ser Linnea i friminuttet, og rett etter skolen springer han opp på rommet til Linnea for å få vite hva som har skjedd. Døren er låst, men etter hvert låser Linnea opp, og de to begynner å snakke sammen. Linnea orket ikke skolen, fordi kontaktlæreren igjen hadde tatt henne ut fra timen …

Vi håper at filmen kan bidra til å gjøre det enklere å snakke om ting som er viktige når det gjelder å skape en så god skolehverdag som mulig for det enkelte barn. Selv om Linnea i fosterhjem, vil utfordringene på mange måter være de samme og filmen også relevant for barn som flytter i institusjon.

I heftet finner dere refleksjoner og spørsmål som kanskje kan være til nytte når dere ser filmen. Refleksjonene er i hovedsak skrevet med barna som målgruppe, selv om det alltid er de voksne som må ta ansvar for samtalen. De kan være et godt utgangspunkt for samtale, og man kan selvfølgelig velge ut, hoppe over og legge til etter hva som er relevant. Mange av refleksjonsspørsmålene kan også være nyttige for de voksne å drøfte og reflektere rundt seg i mellom.

I tillegg har vi denne gangen laget noen refleksjonsspørsmål som retter seg særlig til de voksne (foreldre, fosterforeldre, fagfolk) og til skole og barnevern.

Flere filmer i denne serien: 

 

"Nytt hjem - ny skole" består av: Stikkord
FilmSe under                   Barnevern
VeiledningshefteLast ned