Identitet og tilhørighet

Identitet og tilhørighet

Dette er et veiledningshefte for foreldre og fagpersoner, og tar for seg hvordan man tematisere og styrke tilhørighet hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer.

 Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv? Stikkord
 

Last ned som PDF - norsk

Last ned som PDF - engelsk

Last ned som PDF - polsk

Last ned som PDF - arabisk

Last ned som PDF - somali

Last ned som PDF - urdu

Last ned som PDF - farsi

Last ned som PDF - tigrinja

Last ned som PDF - litauisk

 

Bestill heftet i nettbutikken vår

 

Dette er et veiledningshefte for foreldre og fagpersoner, og tar for seg hvordan man tematisere og styrke tilhørighet hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer. Heftet er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, arabisk, somali og urdu.

Barn som vokser opp med flere kulturer kan kalles krysskulturelle barn. Krysskulturelle barn og unge er barn som har levd eller lever med regelmessig påvirkning fra to eller flere kulturer i en betydelig del av oppveksten sin.

Forebygging av utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme handler om å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge. Dette vet vi fra forskning på og arbeid med unge i faresonen. Erfaringsvis vet vi også at foreldrestøtte er et svært viktig forebyggende tiltak. Voksne for Barn har utviklet flere tjenester, kurs og tiltak for å bevisstgjøre og styrke foreldre og fremme barneperspektivet.

Barn som kommer fra familier med migrasjonshistorie og som har tilknytning til flere kulturer kan være spesielt sårbare for påvirkning fra potensielt skadelige miljøer. De har ofte en sterk identitetssøken. De kan også oppleve manglende forståelse for sine problemstillinger og ferdigheter.

Heftet tar opp noen sentrale temaer å reflektere rundt og snakke om rundt en krysskulturell oppvekst. Intensjonen med heftet er å tilby et redskap i arbeidet med å styrke de unge, anerkjenne det som kan være vanskelig og bevisstgjøre både dem og voksne rundt dem om deres mange ressurser og ferdigheter. Arbeidet med å normalisere en oppvekst med migrasjon og flerkultur som rammebetingelse er noe av det viktigste vi som foreldre og samfunn kan gjøre i vår tid.

Selv om dette heftet handler spesielt om å forebygge utenforskap blant unge med tilknytning til flere kulturer, så kan innholdet også være relevant for andre barn som strever med tilhørighet. For eksempel barn som flytter mellom byer eller familier under oppveksten, barn og unge som lever under fattigdomsgrensen eller med psykisk syke familiemedlemmer.

 

Se alle våre publikasjoner

 

Les mer om vårt arbeid med krysskulturelle barn og unge