Hvem kan hjelpe Jesper?

Hvem kan hjelpe Jesper?

Noen barn er ekstra utsatt fordi foreldrene deres sliter. Fire år gamle Jesper er pårørende, og lærer deg som jobber i barnehage hvordan du kan se og følge opp disse barna.

Jesper er fire år og pårørende, kan du hjelpe ham?

450 000 barn i Norge tilhører familier hvor minst én av foreldrene har psykiske lidelser eller misbruker alkohol. Av disse har 135 000 foreldre med alvorlige lidelser. Ansatte i barnehagene møter daglig barn som har det vanskelig. Det er ikke alltid like enkelt å vite hva en skal gjøre med bekymringene sine.

Noen har kanskje vært bekymret lenge? Uten egentlig å vite om andre som også har vært det. Med utgangspunkt i historien om Jesper har vi utviklet verktøy for barnehageansatte slik at det skal bli lettere å gjøre noe med denne bekymringen, og å hjelpe hvert enkelt barn. Etter å ha sett filmen anbefaler vi deg alene, eller sammen med dine kollegaer å gå gjennom veiviseren som trinn for trinn viser hvordan du kan håndtere en bekymring, i samarbeid med foreldrene.

Hvem kan hjelpe Jesper? består av:   Stikkord: 
Veiledningshefte (PDF)Last ned  Barn som pårørende 
Online veiviser "Du kan hjelpe Jesper"Start veiviser   
Tiltaksplan (PDF)Last ned   
Fargeleggingshefte for barn (PDF)Last ned   
Kurs for barnehageansatteLes kursbeskrivelsen   
     

 

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Kan du ikke se filmen? Her kan du se den på YouTube

 

Se filmen om Jesper sin søster Johanne (10 år) 

Se alle våre publikasjoner

Les mer om vårt arbeid for barn som er pårørende