Født til å skinne

Født til å skinne

Dette heftet består av tekster skrevet av ungdom som vet mye om livet. Les om deres tanker om hjelpeapparatet, deres refleksjoner og anbefalinger.

 Født til å skinne Stikkord
 

Last ned PDF

Bestill heftet i nettbutikken vår

 

Voksne for Barn har i flere år invitert unge med livserfaringer fra ulike felt til å si noe om hva de mener er viktig for å gi god støtte og hjelp når man er ung og trenger det. Til tross for at retten til å medvirke er godt hjemlet i det norske lovverket, ser vi at det er en lang vei å gå før barn og unge, som en hovedregel, har en reell mulighet til å si sin mening og bli involvert.

Selv om barn og unge representerer en stor gruppe brukere av offentlige tjenester, blir de sjelden bedt om å bidra med sine erfaringer når tjenester skal evalueres, planlegges eller forbedres. Voksne for Barn ønsker at den kunnskapen og de erfaringene barn og unge sitter med som tjenestebrukere, skal gyldiggjøres og benyttes i en mye større grad enn det vi ser er tilfelle i dag. I samarbeid med RKBU Nord, har vi derfor arrangert et skriveverksted for unge brukere av helse- og sosialtjenester i Nordland, Troms og Finnmark, for å bidra til dette. RKBU Nord utvikler kunnskap om barn og unges psykiske helse og ønsker å løfte frem unges tanker, refleksjoner og anbefalinger.

De unge forfatterne har fortalt om hva som gjør hverdagen vanskelig i den situasjonen de er i, hva som kan gjøre ting lettere og kanskje litt bedre, og hvilke råd de vil gi til de voksne som møter dem i arbeidet sitt.

 

Se alle våre publikasjoner