Det er her jeg bor

Det er her jeg bor

Håndbok i hvordan barn og unge kan taes på alvor og medvirke i den kommunale planleggingen

 Det er her jeg bor
 Stikkord
 

Last ned hånboka som PDF

Bestill i netbutikken vår

 

Barn og unge utgjør en stor andel av kommunens innbyggere, og de er storforbrukere av kommunens tjenester. Gjennom de ulike fasene og årene av sin barndom, er alle barn omfattet av helsestasjonens tjenester og vil være elever ved en av kommunens skoler. De aller fleste er også barnehagebarn og brukere av kommunens kultur- og fritidstilbud. Noen barn og familier trenger av ulike årsaker bistand eller oppfølging av pedagogisk, sosial, fysisk eller psykisk art. Atter andre trenger et helhetlig og koordinert hjelpetilbud i sin kommune, ofte i samarbeid med instanser utenfor kommunen. 

Alle disse tjenestene henger sammen og skaper, sammen med fysisk utforming, de oppvekstvilkår kommunen tilbyr sin barne- og ungdomsbefolkning. Barn og unge kan være viktige bidragsytere i det kommunale planleggingsarbeidet. Men for å få til dette, hviler det et ansvar på de voksne i forhold til å invitere, inkludere og tilrettelegge. Ikke minst hviler det et ansvar i forhold til å ville lytte og lære. 

Vi har laget denne håndboken for barns medvirkning i kommunal planlegging i håp om at den kan gi inspirasjon til å se at det ikke er en umulig, men snarere en berikende og spennende oppgave!

 

 

Se alle våre publikasjoner

 

Les mer om vårt arbeid med barn og unges medvirkning