... og hvem ser du Johanne?

... og hvem ser du Johanne?

Johanne er 10 år og storesøster til Jesper på fire. I filmen "...og hvem ser Johanne?" ser vi hvordan hverdagen hennes kan være når mamma fester.

450 000 barn i Norge tilhører familier hvor minst én av foreldrene har psykiske lidelser eller misbruker alkohol. Av disse har 135 000 foreldre med alvorlige lidelser. Ansatte i skolen møter daglig barn som har det vanskelig. Det er ikke alltid like enkelt å vite hva en skal gjøre med bekymringene sine.

Noen har kanskje vært bekymret lenge? Uten egentlig å vite om andre som også har vært det. Med utgangspunkt i historien om Johanne har vi utviklet verktøy for ansatte i skolen  i arbeidet med å se og hjelpe elever som sliter. Skolen tilbys også en veileder som viser hva du som ansatt kan gjøre om du er bekymret for en elev. Veilederen tar opp det å jobbe med bekymring i samarbeid med foreldre, med fokus på barneperspektivet. 

Filmen er et samarbeid mellom Voksne for Barn og Barn av rusmisbrukere (BAR), og prosjektet er støttet av Helsedirektoratet. Filmen er en videreføring av Hvem kan hjelpe Jesper? som er utarbeidet for barnehagepersonell.

Ser du Johanne? består av:

FilmSe filmen
VeilederLast ned veileder
Refleksjonstest for lærereLes mer
Refleksjonstest for alle voksneLes mer