Hele kurstilbudet fra Voksne for Barn

Vi har mye kunnskap og har innhentet mange erfaringer om hva som behøves for at barn og ungdom skal ha en god psykisk helse. I tillegg til egne kompetente ansatte har vi også knyttet til oss mange av de beste kursholderne på sitt felt.

Kursets tittelHovedtema

Barns deltakelse i kommunal planlegging

 • Systematisk planlegging 
 • Lovverk
 • Medvirkningsprosess med barn og unge

Barn i familier med belastninger

 • Hvordan barn påvirkes av belastninger i familien: rus, fengsel, sykdom, arbeidsledighet m.m.
 • Barneperspektivet
 

Barn i familier med belastninger (gruppelederkurs) 

 • Barn som pårørende
 • Mestring
 • Samtaleteknikk
 • Barneperspektiv
 • Gruppelederkompetanse

Den gode elevsamtalen

 • Styrkebaserte elevsamtaler
 • Anerkjennende kommunikasjon
 • Elevmedvirkning
 • Positiv psykologi og Appreciative Inquiry

Du kan hjelpe Jesper!

 • Barn som pårørende – typiske tegn
 • Håndtere bekymring
 • Reciliense og mestring
 • Foreldresamarbeid
 • Barnehage

Forebyggende familieintervensjon (FFI)

 • Barn som pårørende
 • Familieintervensjon
Helsefremmende ungdomsgrupper (gruppelederkurs)
 • Gruppeprosessen
 • Ungdomsgruppen
 • Planglegging, rekruttering og gjennomføring 
Hvordan lytte så ungdom snakker og snakke så ungdom lytter
 • Foreldrerollen
 • Ungdomgruppen
Hvordan møte barn i krise
 • Krisepedagogikk
 • Barn som pårørende
 • Skilsmisse
 • Foreldrerollen
 • Følelser

LØFT for foreldre

 • Foreldrerollen
 • Løsningsfokus
LØFT for foreldre (gruppelederkurs)
 • Gruppelederopplæring
 • Løsningsfokus i foreldrerollen

Mestringsgrupper (gruppelederkurs)

 • Barn som pårørende
 • Gruppeleder
 • Mestring og forebygging

Motiverende samtaler med ungdom DEL 1

 • Relasjonsbygging
 • Selvtillit og identitet
 • Samtaleferdigheter
 • Løsningsorientert coaching
 • Motivasjon

Motiverende samtaler med ungdom DEL 2

 • Fordypning i samtalemetodikk med fokus på motivasjon
 • Choacingkompetanse i samtale
 • Bruk av skala som verktøy

Når barn er pårørende –
barneperspektivsamtalen

 • Hvordan snakke med foreldre og barn om hvordan barnet påvirkes
 • Vurdere barnets behov for oppfølging
 • Hvordan foreldrene kan støtte sine barn
Og hvem ser Johanne?
 • Barn som pårørende – typiske tegn
 • Håndtere bekymring
 • Reciliense og mestring
 • Foreldresamarbeid
 • Skole
Psykologisk førstehjelp for foreldre
 • Tanker
 • Mestring
 • Følelser
 • Trygghet

Skilsmissegrupper (tidligere PIS)

 • Tillit i gruppa
 • Skilsmissen
 • Samvær og ny familie
 • Mestring og følelser

NB! For barnehage og alle skoletrinn

Seksuelle overgrep mot barn og unge 

 • Signaler overgrepsutsatte kan gi
 • Bekymret, hva da?
Seksuelle overgrep og vold - forebyggende undervisning
 • Forebyggende tiltak
 • Avdekking
 • Tillit
 • Dialog med barn og unge
Skreddersydd kurs Vi tilpasser i forhold til bestillingen
SMARTE foreldre (gruppelederkurs)
 • Gruppelederopplæring
 • Engstelige barn

Vennskap og inkludering mot mobbing

 • Helsefremmende
 • Psykososialt miljø i skolen
 • Medvirkning
 Ungdomscoaching – å bygge psykisk helse
 • Helsefremmende
 • Finne resursser og muligheter
 • Selvbilde, selvrespekt og selvtillit