Alle foredrag fra Voksne for Barn

Vi tilbyr foredrag om barns psykiske helse og oppvekst, med de fremste foredragsholderne på sitt felt. Vi kan også skreddersy innhold akkurat til ditt behov. Foredragene passer for personalgrupper, studenter og foreldregrupper.

Foredragets tittel        

Hovedtema

Barbie på barrikadene
 • Ungdomstid
 • Relasjoner og vennskap
 • Jenters identitet og selvbilde
Barn og seksualitet
 • Seksualitet
 • Hvordan snakke om...?
 • Trygghet til egen kropp
Brukermedvirkning  representasjon og deltakelse
 • Brukermedvirkning
 • Forebygging
 • Løsningsorientert arbeid
 • Tverrfaglig/sektorielt samarbeid.
De stille barna
 • Stille/introverte barn og ungdom
 • Hvordan oppdage dem?
 • Hvordan hjelpe og styrke selvbildet deres.
Du er verdifull!
 • Psykisk syke barn
 • Selvrespekt
 • Ut av offerrollen
Familieutvikling
 • Foreldrerollen
 • Egne sterke og svake sider som forelder
 • Sette mål og gjøre forandringer?
 • Familiesamarbeid
Foreldre og barns forventninger til høytider – noen dilemmaer
 • Foreldrerollen
 • Forventninger og skuffelser
 • Tradisjoner
 • Kommunikasjon
Gjennom barneøyne – barns møte med psykiatrien
 • Barn som pårørende
 • Egenerfaring
Hvordan være voksen og tydelig, barneoppdragelse i en travel hverdag
 • Foreldrerollen
 • Grensesetting
 • Kommunikasjon
I hodet på en tenåring
 • Foreldrerollen
 • Rollemodell
 • Motivasjon
 • Tenåringstid
Individuell plan – verktøy for samordning og medvirkning
 • Barn og brukermedvirkning
 • Individuell plan
 • Koordinatorrollen
Jeg klarte det!
 • Mestring
 • Forebygging
 • Flerkulturelt arbeid og enslige mindreårige flyktninger
Kommunikasjon og sosial kompetanse
 • Sosial kompetanse
 • Kommunikasjon
 • Positive ressurser
Kunsten å kommunisere med barn
 • Kommunikasjon med barn
 • Relasjonens betydning
Mer enn lekser – mestring, inkludering og sosial likhet
 • Leksehjelp
 • Mestring
Min hemmelige barndom
 • Barn som pårørende
 • Egenerfaring
 • Overgrep
 • Psykisk sykdom
Når mamma og pappa skilles
 • Barnas utfordringer
 • Voksnes støtte
 • Foreldres samarbeid
 • Skilsmissegrupper
Når mor eller far er psykisk syk eller har rusproblemer
 • Barn som pårørende
 • Rus/pyskisk sykdom
 • Forebygging
 • Mestring
 • Tverrfaglig samarbeid
Planlegg psykisk helsearbeid for barn og unge utfra brukerperspektiv
 • Barn og brukermedvrikning
 • Brukerperspektivet som utgangspunkt for kommunal planlegging av tjenester
Skreddersydd foredrag
 • Ønsket tema
Tarzan snakker ikke med Fantomet
 • Ungdomstid
 • Gutters identitet og selvbilde
 • Mannlige forbilder, broderskap
 • Relasjoner og vennskap
Å bli verdensmester i eget liv
 • Ungdomstid
 • Selvfølelse og selvbilde
 • Vennskap og kamratskap
 • Mental trening
 • Fremtidstro og håp
Å være fosterforelder – en investering i fremtiden
 • Voksenrollen
 • Fosterfamilien
 • Fosterbarn
Å være søster eller bror til et barn med spesielle behov
 • Barn som pårørende
 • Søsken
 • Familien
 • Minuchins familiemodell