Lær å coache ungdom

Lær å coache ungdom

Nå kan du lære ungdomscoaching fra Mia Börjesson. Metoden og verktøyene som formidles på kurset er tilrettelagt slik at det kjennes håndterlig og overkommelig for ungdomshjernen.

Gjennom kurset Ungdomscoaching – å bygge psykisk helse får du redskap og verktøy som du kan bruke i dine møter med ungdom. For å hjelpe dem med å reflektere, oppdage og handle for å skape seg et bedre liv.

-  Hovedvekten i det nye kurset ligger på hvordan du stiller kraftfulle spørsmål og hvordan du bruker øvelser. Måten å forholde seg på ved coaching er fremtidsrettet og det er målstyrt. Det følger en linje, der hvert spørsmål, hver øvelse tar et steg fremover, sier kursholder Mia Börjesson.

OM KURSHOLDEREN: Sosionom og coach, Mia Börjesson har i en årrekke begeistret,
motivert og inspirert tilhørere i Norge og Sverige med sin kunnskap om ungdom.
Både gjennom mikrofonen og sine bøker. 
Se video nederst på siden hvor Mia Börjesson forteller mer om seg selv.

-  I september 2017 ga jeg og Petra Røise ut boka «Ungdomscoaching». Det er gitt ut mange gode bøker om coaching, men det manglet en om hvordan man coacher ungdom. Det er litt spesielt med ungdom. Tiden de lever i, hvilke oppgaver de har, og hvordan livet skal se ut. Det er denne boka det nye kurset bygger på.

Å skape tillit

Börjesson forteller videre at det handler mye om å etablere en bra kontakt

-   Hvordan vi skaper tillit i møte med ungdommen. Hvordan vi lytter, og hvordan vi stiller spørsmål. Kraftfulle, interessante og framtidsrettede spørsmål. Spørsmål er jo aldri uten mening, uten mål, eller uten en form av bakgrunnskunnskap. Og derfor er spørsmål så spennende, spørsmål har jo en retning.

Coachingmetoden som formidles på kurset er tilpasset ungdomshjernen ved å tilrettelegge slik at det kjennes håndterlig og overkommelig utfra tidsperspektivene som ungdom jobber ut fra. Og coaching bygger mye på spørsmål, forklarer hun.

-   I dette kurset får du mye kunnskaper om ulike typer spørsmål, og hvordan du stiller disse spørsmålene. Det som er spesielt med coaching er jo at det er veldig målrettet. At vi vet hvor vi er på vei. Vi kan ha store mål, delmål, små mål. Det handler mye om fremtiden, det som skal komme. Den unges drømmer, ønsker og vilje.

 

Les mer om kursinnholdet og meld deg på

Se alle bøkene av Mia Börjesson i nettbutikken 


- Jeg brenner for det helsefremmende arbeidet, sier Mia Börjesson i videoen hvor hun presenterer seg selv (er tekstet):

You need Adobe Flash and Javascript to view this file