Elevenes erfaringer

Elevenes erfaringer

- Nesten et år etterpå var det en jente fra min mentorklasse som kom bort til meg. Hun sa at hvis det ikke var for oss elevmentorer så hadde ikke hun fortsatt på skolen.

Her er noen av de erfaringer som elevmentorer ved noen av drømmeskolene løfter fram som positive og som de mener har betydning for skolemiljøet:

 

"Da vi startet som mentorer for den klassen vi har, merket vi at den var splittet, særlig mellom gutter og jenter. De var ikke så åpne, og de vegret seg for å bli med på leker. Men etter at vi hadde hatt to dager sammen med dem og var med på hyttetur, så ble de mer åpne. Og da vi hadde Drømmeklassen for noen uker siden, var det tydelig at klassemiljøet var blitt mye bedre."

 

"Jeg la merke til at ei jeg gikk i klasse med så ut til å føle seg utenfor og alene. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, men gikk til rådgiver for å få veiledning. Så begynte jeg å snakke med henne i friminuttene, og så har jeg fått henne til å bli kjent med mine venner og snakke med dem også. Og vi spurte om hun ville være med når vi f.eks. skulle gå og handle. Og nå ser jeg at hun har det mye bedre og smiler mer."

 

"Den beste erfaringen min som elevmentor var oppstarten med 8. klassene. Vi var sammen med dem på velkomstfesten. Det var en del som var lei seg fordi de ikke hadde kommet sammen med alle de de ønsket å komme med. Men festen var viktig for at de skulle bli kjent, og vi så at de koste seg skikkelig. Det var til og med noen som ble kjærester der!"

 

"Nesten et år etterpå var det en jente fra min mentorklasse som kom bort til meg. Hun sa at hvis det ikke var for oss elevmentorer så hadde ikke hun fortsatt på skolen. Det var godt å høre at vi hadde bidratt med noe!"

 

"Så legger man også mye mer merke til hvem som er alene. Man ser hvis noen ikke hardet så bra heller. Det er ikke alltid like lett å bare gå bort til en man nesten ikke kjenner og bare si «hvordan går det med deg?», men man ser mye mer, man ser hva som trengs. Det er ikke alt man får gjort noe med da, men vi elevmentorer kan snakke om det og få hjelp av de voksne og kanskje komme med løsninger."

 

"Jeg har fått mye bedre kontakt med mange åttendeklassinger og jeg merket at vi elevmentorer faktisk klarte å hjelpe da. Det gir veldig mye til meg selv også. Når folk setter pris på det du gjør, da føler du at du får mye igjen for det selv også. Man blir stolt når man får mye positive tilbakemeldinger!"

 

"Jeg har også vært mentor for en elev som hadde det litt vanskelig. Han slet veldig med skolen og var skolelei. Han var ikke på skolen i det hele tatt. Men etter at jeg ble mentoren hans så er han på skolen nesten hver dag nå. Han prøver å få gode karakterer og det er moro."

 

"Du setter deg selv litt på prøve når du blir mentor. Du får en følelse av ansvar for en gruppe eller kanskje en enkeltperson. Da vi arrangerte filmkveld med den klassen vi hadde, lærte vi veldig mye av å være ansvarlig og ta ansvar ovenfor de andre elevene. Også lærer du hvordan du skal få folk til å delta og være aktive. Det syns jeg er veldig greit å lære til videre i livet."

 

"Som elevmentor må jeg være inkluderende. Det kan være små ting, som å si hei eller gi en klem. Men det er viktig å prøve å ikke gjøre det så åpenbart på en måte. At man ikke bare gjør det for å være snill, men fordi man har lyst."

 

"Noen ganger kan det være viktig at elevmentoren snakker med den som mobber også. Den som mobber kan jo ha store problemer selv som mobber andre. Kanskje problemer hjemme er grunnen?"