Drømmeskolen

Drømmeskolen

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregående skoler, ut i fra et helsefremmende perspektiv.

Drømmeskolen er en del av Helsedirektoratets satsning «Psykisk helse i skolen» og er et tiltak for ungdoms- og videregående skoler, utviklet av Voksne for Barn.

Det er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregående skoler, ut i fra et helsefremmende perspektiv. Modellen omfatter hele skolen. Målet er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet, får brukt ressursene sine og hvor den psykiske helsen til den enkelte elev fremmes.

Drømmeskolen består av ulike komponenter som skaper kontinuitet og rammer for skolens helhetlige arbeid med læringsmiljøet:

Drømmeklassen er en prosess som begynner i hver ny klasse i løpet av de to første skoleukene, og som fortsetter gjennom skoleåret. Dette er en systematisk måte å jobbe med å fremme et positivt læringsklima i klassen. Klassen og kontaktlærer jobber med deltakende prosesser og kommunikasjonsøvelser for å finne fram til felles mål for læringsmiljøet.

Elevmentorene er de viktigste aktørene og selve hjertet i Drømmeskolen. De har en helt spesiell rolle som forbilder for andre elever på skolen. De er også viktige når skolen skal kartlegge hvilke behov elevene på skolen har for å oppleve trygghet, tilhørighet og motivasjon. Elevmentorene får opplæring og veiledning i hvordan de kan bidra til at medelever føler seg sett og ivaretatt når de er på skolen. Deres oppgaver er blant annet å:

  • ta imot nye elever når de begynner på skolen
  • bidra til å skape samhold og gode relasjoner i nye klasser
  • lage aktiviteter på skolen som skaper inkluderende møteplasser
  • holde temasamlinger for medelever om bl.a. «vennskap og relasjoner»

 Hvis du lurer på om dette kan være noe for din skole finner du kontaktinfo her.