Drømmeskolen

Drømmeskolen

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregående skoler, ut i fra et helsefremmende perspektiv.

Elevenes erfaringer

Elevenes erfaringer

- Nesten et år etterpå var det en jente fra min mentorklasse som kom bort til meg. Hun sa at hvis det ikke var for oss elevmentorer så hadde ikke hun fortsatt på skolen.

Elementer

Elementer

Drømmeskolen består av fire ulike elementer. Modellen gir et oversiktsbilde av hvordan Drømmeskolen organiseres på skolene med de ulike aktørenes roller og oppgaver.

Oppstart

Oppstart

Drømmeskolen er et skoleomfattende program og må det forankres i skoleledelsen, personalet og elevrådet. Ansatte får opplæring av Voksne for Barn gjennom en workshop.