Vårt kurstilbud

Vårt kurstilbud

Hvordan kan du som voksen legge til rette for ar barn skal få en god psykisk helse? Vi har en rekke kurs både for foreldre og for deg som jobber med barn og unge.

Ville du gått på festen?

Ville du gått på festen?

Denne testen er laget for at du som voksen kan få reflektere over filmen "...og hvem ser Johanne?", og dine egne holdninger til bruk av alkohol når det er barn tilstede.

Vi svarer på dine spørsmål

Vi svarer på dine spørsmål

Er du bekymret for et barn, eller bare litt usikker? Voksne for Barns rådgivere svarer på spørsmål om barn og unge, fra foreldre og andre voksenpersoner.

Drømmeskolen

Drømmeskolen

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregående skoler, ut i fra et helsefremmende perspektiv.

Zippys venner

Zippys venner

Zippys venner er for hele småskoletrinnet og skal lære elevene livsmestring gjennom å mestre dagliglivets utfordringer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre.

Talspersoner

Talspersoner

Voksne for Barn har talspersoner som kan fungere som brukerrepresentanter og en som taler barn og unges sak, når barn og unges interesser skal ivaretas.

Ungt nettverk

Ungt nettverk

Ungt nettverk er en møteplass for unge mellom 16 og 25 år som har litt ekstra belastninger i livet.

Identitet og tilhørighet

Identitet og tilhørighet

Dette er et veiledningshefte for foreldre og fagpersoner, og tar for seg hvordan man tematisere og styrke tilhørighet hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer.

Kjære mamma og pappa

Kjære mamma og pappa

"Et skilsmissebarn er et normalt menneske med to hjem", sier Marte 15 år. I heftet ”Kjære mamma og pappa” forteller barn hvordan skilsmisse oppleves for dem.