Internasjonal evaluering

Internasjonal evaluering

Zippys venner har blitt effektevaluert flere ganger siden pilotprosjektet startet i Danmark og Lithauen i 1998-1999

Effektevaluering

Effektevaluering

Solveig Holen forteller i sin doktoravhandling, om bedre klassemiljø og faglig fungering samt mindre mobbing blant elever som har hatt Zippy.

Kopi av Gull til Zippy

Kopi av Gull til Zippy

Zippys venner har fått "gullstandard" og er klassifisert som et dokumentert virksomt tiltak med høyeste evidensnivå 4 i ungsinn.