Zippys venner

Zippys venner

Med barnetrinnsprogrammet Zippys venner lærer barna å mestre dagliglivets problemer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre som har det vanskelig.

Effektevaluering

Effektevaluering

Solveig Holen forteller i sin doktoravhandling, om bedre klassemiljø og faglig fungering samt mindre mobbing blant elever som har hatt Zippy.

Internasjonal evaluering

Internasjonal evaluering

Zippys venner har blitt effektevaluert flere ganger siden pilotprosjektet startet i Danmark og Lithauen i 1998-1999

Teoretisk grunnlag

Teoretisk grunnlag

Skoleprogrammet Zippys venner bygger på kjent teori og empiri om tidlig forebygging og styrking av motstandskraft og følelsesfokusert mestring,

Hvite firkanter

Hvite firkanter

Den nye filmen Hvite firkanter skal hjelpe elever med å takle tap og forandringer, og lærere til å lettere kunne fange opp elever som sliter.