En ny forståelse

En ny forståelse

Dersom vi vil vinne kampen mot mobbing må vi flytte fokuset vekk fra enkeltelever og se på skolen som helhet. Det er på tide med en ny forståelse av mobbing.

En skolepolitikk for en god psykisk helse

En skolepolitikk for en god psykisk helse

Skolens primæroppgave er å utdanne mennesker til å fungere i eget liv, jobb, i familien og i samfunnet. Da er det et tankekors at man til nå bare har lært barna hvordan de kan holde seg fysisk friske, og ikke psykisk.

Valg 2017

Valg 2017

Vi har gått gjennom programmene til alle partiene for å finne ut hvilke parti som har de beste tiltakene for å bedre den psykiske helsen i skolen.

Hva vi har sett etter

Hva vi har sett etter

Les mer om hva vi har lagt vekt på i gjennomgangen av partienes arbeidsprogram og hvordan de har kommet ut i de ulike kategoriene.

Utelatt elevmedvirkning

Utelatt elevmedvirkning

Voksne for Barn er fornøyd med mye i stortingsmeldingen om fremtidens skole, men de har valgt å utelate kompetanse fra de unge og frivillige organisasjoner i det videre arbeidet.

Etterlyser strategi

Etterlyser strategi

Voksne for Barn støtter økt fokus på psykisk helse i skolen, men ikke som et fag med tradisjonelt undervisningsopplegg. Vi etterlyser en helhetlig strategi.

Vil virke mot sin hensikt

Vil virke mot sin hensikt

Tiltaket for å straffe skulkerne rammer også elever med utfordringer, som med støttetiltak kan gjennomføre videregående opplæring med dagens regelverk.