Hva mener barn og unge

Hva mener barn og unge

Det er mange som er opptatt av at vi skal ha en god skole i Norge. Men hva mener egentlig elevene selv om hva en god skole og et godt skolemiljø er?

...om skolemiljø og trivsel

...om skolemiljø og trivsel

Elevene vi har snakket med sier at det er viktig å kunne føle seg trygg og trives på skolen for å lære og utvikles. Det elevene sier underbygges også av forskning fra skolefeltet.

... om å lære

... om å lære

Elevene er opptatt av å lære. Om man ikke trives, har hodet fullt av andre ting, eller det er stor uro i klasserommet kan det derimot være vanskelig.

... om lærerens rolle

... om lærerens rolle

Internasjonal forskning viser at en positiv og støttende relasjon mellom lærer og elev er avgjørende for elevenes læring. Elevene forteller at det er viktig at læreren ser dem.

Synnøves historie

Synnøves historie

– Jeg fikk alltid høre at jeg var så sterk, at jeg kunne klare dette, uten at noe ble gjort. Men barn skal ikke måtte bevise hvor sterke de er ved å måtte oppleve mobbing!

... om helsesøster

... om helsesøster

Helsesøster løftes fram som en sentral faktor i forhold til opplevelsen av å ha noen å snakke med og et sted å få hjelp og støtte. Mange ønsker bedre tilgjengelighet.

... om utenforskap

... om utenforskap

Mange av elevene som vi har snakket med deler opplevelser rundt mobbing og utenforskap, og hvordan dette har påvirket deres liv, og deres mulighet for å lære.

... om hva som hjelper

... om hva som hjelper

Heldigvis har de fleste av elevene vi har snakket med, og som har hatt det vanskelig på skolen, opplevd å få hjelp på en eller annen måte.