Små barn har også rettigheter

Små barn har også rettigheter

Barnehagebarns rettsvern må bli styrket. Skriv under dette oppropet og bruk din stemme til å påvirke norske politikere!