Med loven i hånd

Med loven i hånd

Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov gjennom menneskerettsloven og skal gå foran bestemmelser i annen lovgivning ved motstrid i saker som gjelder barn og unge.

Metoder for medvirkning

Metoder for medvirkning

Barn og unges rett til brukermedvirkning forutsetter at de voksne legger til rette for at barn og unge kan inkluderes og delta på egne premisser.

Medvirkning i praksis

Medvirkning i praksis

Oppfattelsen av hva som er reell medvirkning er individuell. Hvordan en legger tilrette for medvirkning kan se ulikt ut, det finnes ingen ferdig oppskrift.