Gi sårbare barn et språk

Gi sårbare barn et språk

Hvordan kan vi forhindre at barn og unge radikaliseres og havner utenfor? Ved å gi dem et språk, og anerkjenne at erfaringene deres er viktige.

Krysskulturelle barn

Krysskulturelle barn

Barn som vokser opp med flere kulturer kan kalles krysskulturelle barn. For å bli sunne og glade voksne behøver barn og ungdom å føle seg som en del av et fellesskap.

Rådgivning på flere språk

Rådgivning på flere språk

Voksne for Barn tilbyr rådgivning for østeuropeiske foreldre i Norge, hvor man kan få rådgivning på polsk, litauisk og russisk skriftlig eller per telefon.