Erfaring fra NAV?

Erfaring fra NAV?

Vi ønsker å komme i kontakt med unge i alderen 17-25 år, som har lyst til å bruke sine erfaringer med NAV til noe positivt! Kjenner du noen?

Organisasjonen Voksne for Barn er opptatt av at erfaringsbasert kunnskap er en helt sentral ressurs for tjenestene å benytte seg av når de skal utvikle, drive og evaluere gode tjenestetilbud. Vi har derfor i flere år arbeidet med å finne frem til gode metoder for hvordan unge brukeres erfaringer og kunnskap skal kunne komme fagfeltet til del.

Gjennom dette arbeidet møter vi mange unge som lever med belastninger og utfordringer av ulike slag. En av de tingene som mange unge peker på, uavhengig av hvilke belastninger de opplever, er hvor viktig det er å få møte andre i tilsvarende situasjon. Dels for å oppdage at en ikke er alene om å være i en sårbar situasjon og dels for at man kan få god hjelp og støtte fra den som vet hvordan en har det. De understreker også det helsefremmende aspektet ved å bidra til at tjenester for denne gruppen barn og unge blir forbedret. Med utgangspunkt i dette, har Voksne for Barn tiltaket Ungt Nettverk. Dette er et tilbud til unge over 16 år, med lokale og nasjonale møteplasser. Mer informasjon om Ungt Nettverk finner du her.

Voksne for Barn har nå fått prosjektmidler til Ung i Nav som et tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom. Ung i NAV er et prosjekt i forlengelsen av Ungt Nettverk, og som har særlig fokus på hvilke erfaringer unge voksne har i sitt møte med NAV. Vi vil invitere unge med relevant erfaring til samlinger lokalt og/eller nasjonalt, og ved bruk av ulike medvirkningsmetoder innhente og dokumentere viktig kunnskap som tjenestene kan ha nytte av. Hva er utfordringene, hva fungerer godt, hva kunne man ha ønsket seg mer av, hva har de av gode råd etc.

Sammen med de unge, finner vi gode og virkningsfulle måter å formidle budskapet på. Erfaringene skal deles i tett dialog med tjenestene, slik at dette skal kunne bidra til praksisendring.

Voksne for barn trenger hjelp til å rekruttere flere unge til dette prosjektet! Kjenner du noen som kunne tenke seg å være med på å gjøre en forskjell, sammen med andre? Ungdommene kan selv bestemme hva de ønsker å dele, og om de vil være med å formidle et budskap eller ikke.

Første samling vil arrangeres i høst hos Voksne for Barn i Oslo, og det vil også bli en helgesamling 24. til 26. november i år, rett utenfor Oslo.

Det kan også være mulig å møte ungdom enkeltvis, dersom noen synes det er vanskelig å møte en hel gruppe i første omgang. Voksne for Barn dekker alle utgifter som reise, mat, opphold osv. 

Høres dette interessant ut? Kjenner du noen aktuelle deltakere? Vil du vite mer?

Ta kontakt med:

Hanne Cook Hope

Voksne for Barn

Tlf: 928 11 422

hanne.hope@vfb.no