ROM

ROM er en felles læringsarena der fagfolk og pårørende/berørte møtes til likeverdig dialog.

Publikasjoner

Her finner du alle Voksne for Barns publikasjoner som omhandler barn som pårørende.

Kurs for foreldre

Her finner du alle våre kurs for foreldre med barn som også er pårørende.

Kurs for fagpersoner

Her finner du alle våre kurs for fagpersoner som omhandler barn som pårørende.