Barns psykiske helse

Barns psykiske helse

Her finner du råd for hvordan du som forelder eller annen voksen-/fagperson på best mulig måte kan legge til rette for en god psykisk helse for barn som lever som pårørende.

Barneperspektivsamtalen

Barneperspektivsamtalen

Barneperspektivet er nok det som for oss voksne fremstår som noe av det viktigste å ivareta, når vi selv har det vanskelig. Men det er ikke dermed sagt at et er det letteste vi kan gjøre.

Å forstå barnets perspektiv

Å forstå barnets perspektiv

For å kunne ta i mot og forstå det barnet uttrykker, er det avgjørende at foreldre makter å ta barnets perspektiv på situasjonen familien er i.

Pårørende barna opplever dårligere livskvalitet

Barn av psykisk syke foreldre rapporterer selv lavere livskvalitet enn normalbefolkningen, men foreldrene tror at barnas livskvalitet er bedre enn barna selv beskriver. Det er et av funnene i en omfattende studie om barn som pårørende.

Unge omsorgsgivere - hva blir konsekvensene?

Ungdom som blir nødt til å opptre som omsorgsgivere i nær familie kan utvikle psykiske helseproblemer og skoleproblematikk - viser svensk studie.