Ville du gått på festen?

Denne testen er laget for at du som voksen kan få reflektere over filmen "...og hvem ser Johanne?", og dine egne holdninger til bruk av alkohol når det er barn tilstede.

Det er en forutsetning at du ser filmen "...og hvem ser Johanne?" før du gjennomfører testen. Testen starter under filmen. Du er helt anonym og ingen av dine svar blir lagret noe sted.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file


Kan du ikke se innebygd video på din enhet? Se filmen direkte på Youtube

Ville du gått på festen? Start testen:

Ville du gått på festen?