Hvem kan hjelpe Jesper?

Hvem kan hjelpe Jesper?

Barn er pårørende når en eller begge foreldrene deres er rusavhengig, har psykiske vansker eller annen alvorlig sykdom. Jesper er et av disse barna.

Voksne for Barn jobber for at barn som Jesper skal bli lagt merke til. Vi jobber også for at barna som en konsekvens av å bli sett, skal få den støtten og hjelpen de trenger.

Ansatte i barnehagene møter daglig barn som har det vanskelig. Det er ikke alltid like enkelt å vite hva en skal gjøre med bekymringene sine. Noen har kanskje vært bekymret lenge? Uten egentlig å vite om andre som også har vært det.

Med utgangspunkt i historien om Jesper har vi utviklet verktøy for barnehageansatte slik at det skal bli lettere å gjøre noe med denne bekymringen, og hjelpe hvert enkelt barn.

Hvem kan hjelpe Jesper består av: 
Film og veilederLes mer                                   
Veiviser for barnehageansatteStart veilederen
Kurs for barnehageansatteLes kursbeskrivelsen
  

Det er også laget film og veileder om søsteren til Jesper, Johanne på 10 år.