Hva mener barn og unge

Hva mener barn og unge

Vi møter mange barn med foreldre som ruser seg, eller har en psykisk sykdom. Her forteller de om hva som gjør hverdagen vanskelig, men også hva som kan gjøre ting litt lettere.

Kjære du som leser dette

Kjære du som leser dette

Det kan kanskje være vanskelig å sette deg inn i en annens situasjon når det gjelder barn av foreldre med rusproblemer, men jeg ber deg prøve allikevel

... om ansvaret

... om ansvaret

Mange barn tar på seg voksenoppgaver når de har syke foreldre. Det kan være alt fra hverdagslige huslige oppgaver til ansvar for søsken, og noen ganger også egne foreldre.

... om å ha syke foreldre

... om å ha syke foreldre

Syke foreldre er ikke alltid helt som alle andre foreldre. De fleste vi har snakket med bekymrer seg mye og har ofte dårlig samvittighet.

... om hva som hjelper

... om hva som hjelper

Det er som regel ikke én spesifikk ting som er hjelp eller letter situasjonen, men mange sammensatte ting. Her er noen av de tingene som har hjulpet de unge vi har snakket med.

... om stress

... om stress

Jente (19) har skrevet om stresset ved å være ung og pårørende til foreldre med rusproblemer. Om livet hjemme, på skolen, og veien videre.