Barn i Norge 2019: Identitet

Barn i Norge 2019: Identitet

Samspill mellom individuelle forhold og miljø rundt et barn påvirker hvordan vår identitet formes.

Det er mange forhold som virker inn på vår identitetsutvikling. Samspill mellom individuelle forhold og miljø rundt et barn påvirker hvordan vår identitet formes. Mest utsatt for utvikling av en negativ oppfatning av seg selv, har barn og unge som opplever seg "annerledes" ifht sitt kjønn, seksuell legning, eller blir mobbet og ekskludert fra fellesskapet. Alt som former vår identitet er også viktig for vår psykiske helse, og påvirker om et barn er på vei til å utvikle god eller dårlig psykisk helse. Derfor ønsker Voksne for Barn med Barn i Norge-rapporten 2019 å rette søkelyset på utvikling av identitet.  

 

INNHOLD:

Forord – Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

Identitet og ungdom – Trine Waaktaar

Emosjonskompetanse i arbeid med små barn – Marit Bergum Hansen

Selvskading og ungdomstidens utfordringer – om å unngå og uttrykke det vanskelige – Line Indrevoll Stäniche

Ungdom, seksualitet og identitet – Marianne Støle-Nilsen

Religiøs tro: Ingen identitet uten ideologi – Eva Elisabeth Aspaas Skoe

Det algoritmiske selvet: Identitet blant unge og barn på internett – før, nå og i fremtiden – Petter Bae Brandtzæg

Mobbing og dehumanisering – Erling Roland

Epilog – Ulrikke Falch 

Bestill Barn i Norge-rapporten 2019 i nettbutikken

Presentasjoner fra lanseringen