Barn i Norge 2019: Identitet

Barn i Norge 2019: Identitet

Samspill mellom individuelle forhold og miljø rundt et barn påvirker hvordan vår identitet formes.

Identitet: Presentasjoner fra lanseringen

Identitet: Presentasjoner fra lanseringen

Å ha et godt selvbilde og avklart forhold til egen identitet er avgjørende for en god psykisk helse. Gjennom livet strever alle mennesker med spørsmål om hvem vi er, men for de fleste topper det seg i ungdomsårene.