Barn i Norge 2011: Vold og traumer

Barn i Norge 2011: Vold og traumer

Årets rapport inneholder sterke fakta, selvopplevd essay og metoder for hvordan du kan møte barn som er utsatt for vold.

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Forord
Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

Et liv i vold
Yngve Hammerlin, forsker på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Fysisk foreldrevold i oppdragelsen – sett med barnas øyne
Svein Mossige og Kari Stefansen, forskere ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Avdekkende samtaler med voldsutsatte barn
Åse Langballe, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS)

Omsorgen for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere
Ketil Eide, Helen Christie Johnsen Christie og Elsa Døhlie, forskere ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) i helseregion Øst og Sør

Ferske tall om barn og vold fra Folkehelseinstituttet
Tallene viser at barn av foreldre med psykiske lidelser har dobbelt så stor sjanse for å bli slått som andre, mens barn av foreldre med alkoholproblemer har trippel stå stor sjanse for å bli slått.


Last ned PDF:

Last ned filBarn i Norge 2011 Vold og traumer(2 5 3 9kb)