Barn i Norge 2006: Barn i risiko

Barn i Norge 2006: Barn i risiko

Rapporten Barn i Norge 2006 setter søkelyset på barn som lever i familier som utgjør en risiko for deres psykiske helse, både på kort og lang sikt. Artiklene er skrevet av dyktige fagfolk fra både forskningsmiljø og praksisfelt.

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Forord
Randi Talseth, generalsekretær Voksne for Barn

Innledning
Kari Killèn, dr.phil., NOVA

Barn, unge og fattigdom i dagens Norge
Elisabeth Backe-Hansen, psykolog og forskningsleder NOVA

Forebygging av vansker hos ungdom
Trine Waaktaar, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, RBUP, Øst og Sør
Jorid Avdem, leder for Styrk sterke sider, Øyer kommune
Svenn Torgersen, professor i klinisk psykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Psykososiale konsekvenser blant barn og unge ved samlivsbrudd
Ingunn Størksen, førsteamanuensis, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger

Omsorg for gravide og småbarnsfamilier med rusmiddelproblemer
May Olofsson, overlege, Familieambulatoriet, Hvidovre hospital og Rigshospitalet, København

Spedbarn og småbarn i risikofamilier
Marit Bergum Hansen, seksjonsleder, RBUP Øst og Sør
Heidi Jacobsen, psykolog, RBUP Øst og Sør

ICDP-programmet – et relasjonsorientert og empatibasert program
Karsten Hundeide, professor i utviklings- og kulturpsykologi, Universitetet i Oslo

Familiesamtaler
Gunnar Eide, klinisk barnevernspedagog og familieterapeut, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus og Jan Steneby, fagkoordinator i Voksne for Barn

Aktivitetsgruppa «Barn av psykisk syke»
Kirsti Aune, oppsøkende helsesøster, Trondheim kommune

Last ned (PDF)