Barn i Norge 2001: Skole og psykisk helse

Barn i Norge 2001: Skole og psykisk helse

Barn-i-Norge-rapporten 2001 retter søkelyset mot skolen ut fra en overbevisning om den store betydning skolen har for barn og unges muligheter i et framtidsperspektiv.

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Forord
Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

Oppvekst og skole som samfunnsoppgave
Edvard Befring, professor ved Universitetet i Oslo

Brukermedvirkning i skolen
Thomas Nordahl, forsker, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

En flerkulturell skole?
Sunil Loona, høgskolelektor, Høgskolen i Oslo

Barneverntjeneste og skole må samarbeide
Terje Overland, psykolog

Mange skolebarn plages av depresjon og stress
Ole Rikard Haavet, allmennlege

Teller barn?
An-Magritt Jensen, professor ved NTNU
Jens Qvortrup, professor ved NTNU

Barn og fattigdom
Karin G. Tvetene, sosialleder, Skien kommune


Last ned (PDF)