Rapporten "Barn i Norge"

Rapporten "Barn i Norge"

Hvert år utarbeider vi rapporten “Barn i Norge” som synliggjør behovet for hjelp og følger utviklingen av tilbudet til barn og unge. Den setter fokus på temaer vi er opptatt av, og som vi ønsker debatt rundt. Rapporten ble første gang utgitt i år 2000.

Rapporten består av 5–7 fagartikler som presenterer forskning og utvikling, egenerfaringer eller god praksis innen barnefeltet i Norge. Den danner grunnlaget for Voksne for Barns sosialpolitiske arbeid i året som kommer, og er derfor et viktig verktøy.

Barn-i-Norge-rapporten sendes ut til Voksne for Barns medlemmer som ønsker det, og kan også bestilles i vår nettbutikk.