Testamentarisk gave

Testamentarisk gave

Mange har engasjement for en sak hele livet, og ønsker at dette skal fortsette etter at de har gått bort.

Hvis barns oppvekstvilkår og psykiske helse er din hjertesak så vil vi informere deg om muligheten til å gi testamentarisk gave, eller minnegave til Voksne for Barns arbeid. Med en slik gave kan ditt engasjement leve videre etter at du selv har gått bort.

Enhver gave, stor eller liten, blir tatt imot med ydmykhet og stor takknemlighet. Alle bidrag vi mottar gir oss mulighet til å gjøre enda mer for barn og ungdom i Norge. 

Viderefør dine personlige verdier

Et testament kan forenkle fordelingen av dine finansielle verdier. Men det kan også videreføre dine personlige verdier i form av testamentariske gaver. Har du ikke et testament, bestemmer arveloven hva som skal skje med dine materielle eiendeler. Men det er ikke alltid loven vil fordele dette slik du ønsker, eller slik du mener er mest rettferdig den dagen du dør. Testamente er derfor en god løsning, for da er det du selv som bestemmer hvem som skal overta dine verdier.

Ved å tilgodese Voksne for Barn i ditt testamente sikrer du at pengene går direkte til vårt arbeid for barn og unges psykiske helse og oppvekstvilkår i Norge.Kontaktperson i Voksne for Barn:
 
Generalsekretær Randi Talseth

E-post: randi.talseth@vfb.no 

Tlf: 909 70 083

 Testamentarisk gave


Kravene til et gyldig testament er blant annet:

  • Det må være skriftlig.
  • Det må tydelig fremgå at det er et testament.
  • Det må undertegnes av testator (den som skriver sitt testament) og bevitnes av to personer. Vitnene må være over 18 år, myndige, ikke være tilgodesett i testamentet og ikke ha noe tjenesteforhold til Voksne for Barn eller personer som er ansatt i organisasjonen.
  • Vitnene må vite at det er et testament, men behøver ikke kjenne innholdet.
  • Den som skriver sitt testament må undertegne i samtidig påsyn av begge vitnene.
  • Reglene for pliktdelsarv må være ivaretatt.
  • Testator må være i stand til å forstå innholdet og betydningen av det som bestemmes. Vitnene bør i påskrift på dokumentet opplyse om dette, og om testator opprettet testamentet av fri vilje.
  • Testamentet bør dateres.

Alle myndige personer kan skrive testamentet selv, men ettersom arveloven stiller en del krav til utforming, innhold og måten det opprettes på, kan det være lurt å få rådgivning og juridisk bistand. Den sikreste formen for oppbevaring av testamentet ditt er å levere det til tingretten. 

Minnegaver

Sorgen og savnet etter bortgangen av en slektning eller nær venn gjør at mange ønsker å gi blomster ved gravferden som en siste hilsen. Alternativt velger noen å hedre minnet etter den som har gått bort ved å gi en gave til Voksne for Barn direkte. Minnegaven går til vårt arbeid for at barn i Norge får en omsorgsfull oppvekst med trygghet og trivsel.

Slik går du frem:

  • Den ene muligheten er å opplyse om valget av minnegave nederst i dødsannonsen, sammen med vårt kontonummer 7032 05 82189. Giver betaler da direkte til vår konto. Man kan også gi minnegave på VIPPS, søk opp 15703, som er Voksne for Barn Gave.
  • Alternativt er det også en mulighet for å foreta en innsamling under gravferden. Her kan begravelsesbyråene være behjelpelige med det praktiske arrangementet. 

#gitrygt - Voksne for Barn er medlem av Innsamlingsrådet 

Takk for din støtte!