Minnegaver

Minnegaver

Mange ønsker å testamentere arv eller gi minnegaver til ideelle organisasjoner. Slik går du frem om du ønsker å støtte vårt arbeid på denne måten.

Testamentariske gaver
De fleste av oss velger å sette opp et testamente for å etterlate en siste vilje. De som er uten livsarvinger kan da sikre at arven går til et formål de selv kan bestemme, slik at pengene ikke tilfaller staten. Samtidig er det enkelte som ønsker å tilgodese andre utover lovens krav til arvefordeling. Forutsatt at du oppfyller lovens krav til pliktdelsarv, er det opp til deg selv til hvem eller hva du vil gi pengene dine – forutsatt at formålet er lovlig. 
 
Ved å tilgodese Voksne for Barn i ditt testamente sikrer du at pengene går direkte til tiltak som bidrar til å ivareta barn og ungdoms oppvekstvilkår i Norge.

For at et testamente skal være gyldig er det imidlertid visse formelle krav som må oppfylles.
Derfor anbefales det å ta kontakt med en advokat, for å sikre at den siste vilje blir oppfylt.Minnegave når noen går bort
Sorgen og savnet etter bortgangen av en slektning eller nær venn gjør at mange ønsker å gi blomster ved gravferden som en siste hilsen. Alternativt velger noen å gi en minnegave til Voksne for Barn direkte. Minnegaven vil ikke bli benyttet til å dekke våre administrasjonskostnader, men går direkte til tiltak som skal sikre at barn i Norge får en omsorgsfull oppvekst med trygghet og trivsel.

Slik går du frem for å gi en minnegave til Voksne for Barn:
Den ene muligheten er å opplyse om valget av minnegave nederst i dødsannonsen, sammen med vårt kontonummer 7032 05 82189.
Giver betaler da direkte til vår konto. Alternativt er det også en mulighet for å foreta en innsamling under gravferden. Her kan begravelsesbyråene være behjelpelige med det praktiske arrangementet.