Bli fast giver

Bli fast giver

Barndommen er kort men av avgjørende betydning for resten av livet! Som fast giver i Voksne for Barn bidrar du til å gi flere barn en god barndom.

Ditt bidrag gir oss mulighet til å arbeide for barn og unges oppvekstmiljø og til å hjelpe risikoutsatte barn og deres familier. Mange barn opplever utrygge forhold hjemme, på grunn av foreldrenes rusproblemer eller psykiske lidelser.

Fremdeles er det slik at mange voksne ikke tør si ifra om mistanker om omsorgsvikt eller overgrep. Derfor trenger barn og unge noen som taler deres sak. Voksne for Barn ønsker å gi barn en stemme, og samtidig lære opp voksne som har kontakt med barn - foreldre, andre omsorgspersoner, ansatte i skole, barnehage og helsetjenester til å se dem som trenger ekstra omsorg.

Du kan gi fast hver måned via AvtaleGiro. Du bestemmer beløp og frekvens selv. Vi anbefaler denne givermåten, da AvtaleGiro sparer oss for mye administrasjon, trykkekostnader og porto.


Du kan også direkte laste ned den faste giveravtalen her, og sende den til oss i posten hvis du heller ønsker det:

Last ned filfast giver skjema(1 1kb)

 

Les her om skattefritak for gaver.

Du kan også sette inn gave til vårt arbeid på vår konto: 7874 06 73253.