Bli medlem

Bli medlem

Vil du være med og sørge for at barn i Norge får en god og trygg oppvekst? Som medlem gir du livsviktig støtte til sårbare barn og unge. Jo flere vi har i ryggen, jo mere får vi gjort!

Meld deg inn

Alle barn har rett til en god oppvekst. Ved å bli medlem i Voksne for Barn er du med å jobbe for dette hver eneste dag. Jo flere vi har i ryggen, jo mere får vi gjort!

I snart 60 år har vi i Voksne for Barn jobbet sammen med medlemmene våre for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for alle barn. Vi gir både barn og voksne møteplasser, kunnskap, verktøy og støtte for å kunne møte utfordringer i livet på best mulig måte.

I 2018 vil Voksne for Barn fortsette å jobbe for alle barns rett til en trygg og meningsfull hverdag, med like muligheter – uansett utgangspunkt. Vi vil fortsette å jobbe spesielt med psykisk helse i skole og barnehage, sikre at barn som er pårørende får den hjelpen de trenger og at det blir gjort noe med den økende barnefattigdommen i Norge. Vi vil også gjøre det vi kan for at barns rettigheter skal bli tatt på alvor av politikere og andre beslutningstakere, og at ingen barn skal vokse opp uten trygge voksenpersoner.

Hjelp oss i arbeidet med å gi alle barn en god start. For ca. 1 krone om dagen kan du være med å gi livsviktig støtte til sårbare barn og unge.

Se ofte stilte spørsmål om medlemsskap. 

 

Hva får du som medlem?

  • Du er med å gjør en forskjell for barn og unges rettigheter, psykiske helse og oppvekstsvilkår.
  • Barn i Norge-rapporten
  • Mulighet til å engasjere deg frivillig
  • Utvalgte produkter
  • Nyhetsbrev en gang per måned
  • 20 % rabatt i nettbutikken (unntatt bøker og skrin)
  • 20 % rabatt på kurs og konferanser
 

Medlemskap i Voksne for Barn koster per kalenderår:

  • medlem - 390 kr. 
  • student/pensjonist/trygdet - 200 kr.
  • familiemedlemskap - 1 hovedmedlemskap til full pris 390 kr. og 50 kr. per ekstra medlem i familien

Her melder du deg inn som personlig medlem.

Du kan også melde inn arbeidsgiveren/bedriften din eller gi medlemskap i gave.