Annonsering for privat og offentlig virksomhet

Virksomheter kan kan bidra til Voksne for Barns viktige arbeid gjennom annonsering på våre nettsider.
Den økonomiske støtten vi får inn går direkte til våre tiltak som kommer barns psykiske helse og oppvekstvilkår til gode.

Ta kontakt med vårt salgskontor hvis du ønsker støtte- eller bannerannonser på våre nettsider.

Tor Herluf Skjærvik
Salgsleder
Telefon: 32 82 95 04
E-post: tor.skjervik@vfb.no 


Gerd Marit Håkonsen
Selger
Telefon: 32 82 95 04
E-post gerd.marit.hakonsen@vfb.no 

 

Postadresse:
Voksne for Barns salgskontor
Postboks 4099
3005 Drammen

Faks: 32 82 95 07