Årsmøte

Årsmøtet er organisasjonens øverste organ.

Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker:

• Regnskap for foregående regnskapsår

• Landsstyrets beretning for foregående regnskapsår

• Strategi for kommende periode

• Valg av styremedlemmer til landsstyret, valg av styreleder og nestleder, og valg av medlemmer til valgkomite

• Andre saker som landsstyret eller medlemmer legger frem for årsmøtet, og som er nevnt i innkallingen

 Årsmøtet består av delegater fra lokallagene og lokale aktivitetsgrupper. Hver delegat har én stemme. Delegater fra interimsstyrer i lokallag har ikke stemmerett. Medlemmer som ikke er tilknyttet lokallag har ikke stemmerett.

 Her kan du lese årsmøteprotokollen fra 2018.

Årsmøte 2019 er den 23. mai på Thon hotel Vettre i Asker.