Om Voksne for Barn

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobbet for barns oppvekstvilkår og psykiske helse.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

To studenter ved Noroff fagskole har laget denne filmen for Voksne for Barn. Regissør er Kristin Møgster, produsent er Stine Sandbakken.

Å jobbe for barns psykiske helse handler om å redusere tabuer, utestengning og mobbing. Det handler også om noe så enkelt og viktig som at alle barn blir hjulpet til å mestre. At de vokser opp til å takle utfordringene livet gir. At de skal ha det fint.

Alle barn har rett på en trygg voksenhånd og visshet om at de blir sett og hørt. Ingen barn skal føle at de er alene. Å vite hvordan barn best kan ivaretas når problemer oppstår, er en forsikring vi alle ønsker.

Vårt arbeid består i å bygge robusthet og styrke. Hos dem som allerede har problemer. Hos dem som er spesielt utsatt. Men også hos den familien som ikke aner fare, som ikke tenker på å være forberedt på det uforutsette. Slik at det skal gå bra.

Voksne for Barn vil:

  • sikre at barn og ungdom har de beste forutsetninger for å vokse opp trygt og godt
  • innhente og spre kunnskap om barns erfaringer og behov
  • gi barn læring som styrker deres psykiske helse
  • hjelpe voksne som har bekymringer for barn


Vi har alle et voksenansvar. Et ansvar for å passe på. For å tilby en trygg hånd når det trengs. For å være voksne for barn.