Tilhørighet og identitet hos krysskulturelle barn

Tilhørighet og identitet hos krysskulturelle barn

Voksne for Barn lanserer veileder for foreldre og fagpersoner om hvordan man snakker med flerkulturelle barn og unge om identitets- og tilhørighetsspørsmål.

Hvordan bygge trygg identitet og innenforskap hos unge flerkulturelle nordmenn? Hvordan snakke med barn og ungdom om å flytte mellom land, om å ha familie og tilhørighet på flere steder, om opplevd rasisme og globale begivenheter som er personlige? Hvordan anerkjenne de unges egne erfaringer og definisjoner, og deres viktige interkulturelle ferdigheter?

Voksne for Barn lanserer i mars en veileder for foreldre og andre voksne! På norsk, engelsk, polsk, somali, urdu og arabisk. Dette er et ledd i vårt arbeid med radikaliseringsforebygging, foreldrestøtte og barn og unges oppvekstvilkår.

Vi inviterer til lansering og dialog torsdag 23. mars på Litteraturhuset i Oslo

PROGRAM: 

10:30-11:00 Registrering og kaffe

11:00-11:45 Velkommen og kort presentasjon av organisasjonen Voksne for Barn, våre erfaringer fra arbeidet med radikaliseringsforebygging og det nye veiledningsmaterialet for foreldre og fagpersoner.

11:45-12:45 Lunsj

12:45-13:45 Kjell Østby, medgrunnlegger FLEXid: «Mine muligheter med flere kulturer. Om oppvekst og foreldreskap i en krysskulturell kontekst»

13:45-14:00 Pause

14:00-14:45 Samtale ved bordene

14:45-15:00 Pause

15:00-15:30 Oppsummering og avslutning

Velkommen!

 

Meld deg på her

Påmeldningsfrist: 13. mars 2017