Lokalt arbeid

Lokalt arbeid

Lokallagene er Voksne for Barns forlengede arm på lokalt nivå og er viktige for at organisasjonen skal kunne gjennomføre sitt arbeid.

Det er lokallagene som gjør Voksne for Barns arbeid synlig i norske kommuner. En viktig oppgave de har er å følge med på hvordan barns interesser blir ivaretatt på ulike arenaer i lokalmiljøet.

I dag har vi 12 lokallag og vi vil selvfølgelig ha flere!

Våre lokallag

Lag som jobber tematisk:
Tillit (for litauiske foreldre i Norge)


Akershus:
Asker og Bærum
Aust-Agder:
Arendal og omegn
Nordland:
Lofoten

Salten
Steigen

Oppland:
Gjøvik og Toten

Oslo:
Oslo

Rogaland:
Haugalandet

Sogn og Fjordane:
Indre Nordfjord

Vestfold:
Sandefjord

Tønsberg

Møt Kjell som er lokallagsleder i Lofoten:

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Har du ikke Flashplayer innstallert kan du se filmen direkte på Youtube

I lokallagene finner du engasjerte frivillige som gjør en viktig innsats for barn og unge. Lokallagene velger fokus og aktivitet ut fra det medlemmene er opptatt av. Eksempler på aktivitet er:

  • Temakvelder
  • Foreldrekurs
  • Møteplass for ungdom
  • Standvirksomhet og seminarer
  • Noen er også aktive i lokalpressen, enten på eget initiativ, eller ved å fronte kronikker og annet fra sentralorganisasjonen.

Lokallagene er selvstendige organisatoriske enheter, men er tett tilknyttet Voksne for Barn sentralt. Hvert år sender lokallagene representanter til organisasjonens landsmøte. Medlemmer fra lokallaget inviteres jevnlig til sentrale samlinger, hvor man møter ansatte og andre frivillige.

Finner du ikke et lokallag i nærheten av deg? Har du lyst til å engasjere deg i lokalt arbeid i regi av Voksne for Barn? Meld din interesse for å starte lokallag gjennom å fylle ut skjemaet.

Interessert i å starte lokallag
  1. Til å starte med fyller du ut skjemaet hvor vi spør om noen få grunnleggende ting. Når vi mottatt din melding følger vi opp med med mer informasjon om veien videre.

Her kan du laste ned vår veiledning for å starte et nytt lokallag i Voksne for Barn.