Moden for barnehagen?

Moden for barnehagen?

Datteren på 17 måneder sliter med å skilles fra mor i barnehagen, selv om adskillelse har gått fint tidligere. Er hun ikke moden for barnehage?