Spørsmål om vennskap

Spørsmål om vennskap

Rådgiverne våre får mange spørsmål om vennskap hos barn og unge. Her kan du lese noen av de mest vanlige henvendelsene vi får, og hva rådgiverne har svart.

Stille barn og tosomhet

Stille barn og tosomhet

Når to stille barn er venner kan de to sammen forsterke sin tilbaketrukkede atferd. Slike par trenger at voksne utfordrer dem, støtter dem og hjelper dem til å øve seg i nye relasjoner.

Vennskap

Vennskap

Vennskap er kilde til glede og utvikling hos barn og unge, og sosial kompetanse er en viktig nøkkel. Sosial kompetanse er en ferdighet som må øves på.

Inkluderingsvett

Inkluderingsvett

Barn trenger at voksne er gode forbilder! Bevisst eller ubevisst, så er du en rollemodell og barnet ditt tar dine holdninger med seg i møte med andre.