Tenåringstid og sorg

Tenåringstid og sorg

Når noen i familien dør, snus livet på hodet. Den unge er avhengig av god støtte fra voksne for å bearbeide dødsfallet og lære seg å mestre smerten.

Sorg kan ses på som et sterkt uttrykk for kjærlighet og en måte å overleve tapet på. Mange opplever at de kommer nærmere hverandre og at fellesskapsfølelsen styrkes fordi de støtter hverandre og fører samtaler de ellers ikke ville hatt. Mange tenåringer skjuler sorgen og kan avvise tilbud om støtte. De er for store til å reagere på barns spontane måte og ikke store nok til alltid å forstå hva de trenger. Det er derfor ekstra viktig å være lydhør overfor tenåringen og det som signaliseres uten ord.

Noen råd:

• Snakk åpent om det som har skjedd, fantasien kan være verre enn virkeligheten

• Lytt til tanker tenåringen har, og vis at du tåler å høre det.

• Aksepter følelsene tenåringen viser. Både gråt, sinne, latter, makaber humor og engstelse er vanlige uttrykk. Ungdom som mister den ene forelderen kan uttrykke sinne og bitterhet overfor den gjenlevende. Aksepter at det er en del av sorgprosessen.

• Ved å være åpen om egne tanker og følelser, hjelper du tenåringen med å sette ord på følelser det kan kjenne seg igjen i.

• La den unge raskt få gjenoppta hverdagslivet med venner og skole.

• Si fra til kontaktlæreren slik at skoledagen og lekser kan tilrettelegges. 

Når trenger tenåringen hjelp?

Dersom adferden endres dramatisk over tid, er det viktig at du søker råd og hjelp enten hos fastlegen, helsesøster eller barne og ungdomspsykriatrien. Kreftforeningen har også en rekke tilbud rettet mot barn og unge. Tenk også gjennom om det er andre betydningsfulle voksne som kan være en støtte for tenåringen din.

Barn og unge som opplever å miste nære familiemedlemmer i selvmord, sliter i betydelig grad lenge etter selvmordet. Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) tilbyr samtalegrupper for unge etterlatte.

Tegn på at tenåringen trenger hjelp:

• Langvarig tristhet og isolasjon eller destruktiv utagering.

• Vedvarende manglende motivasjon på skolen og likegladhet.

• Endret spisemønster og søvnvansker over tid.

• Uttalte tanker om at hun/han ikke vil leve.

 

Har du spørsmål om ungdom og sorg? Våre rådgivere svarer på spørsmål om barn og unge fra foreldre og andre voksenpersoner.