Små barn og sorg

Små barn og sorg

2-3-åringer skjønner ikke alt rundt et dødsfall, og sterke reaksjoner hos foreldrene kan virke skremmende. Litt eldre barn kan bli redd for at andre de er glade i skal dø.

Sorg kan ses på som et sterkt uttrykk for kjærlighet og en måte å overleve tapet på. Mange opplever at de kommer nærmere hverandre og at fellesskapsfølelsen styrkes fordi de støtter hverandre og fører samtaler de ellers ikke ville hatt.

Hvordan barn opplever døden varierer med alder og personlighet. 2-3åringer vil ikke skjønne alt som skjer rundt et dødsfall, og sterke reaksjoner hos foreldrene kan virke skremmende. Seksåringer skjønner at døden er definitiv og kan bli redde for at andre de er glad i også skal dø.

Noen råd:

• Snakk åpent med barnet om det som har skjedd, fantasien kan være verre enn virkeligheten. Tilpass informasjonen til barnets alder og bruk et enkelt og direkte språk.

• Unngå å forvirre barnet med å snakke om søvn eller reise, gi nøyaktig informasjon tilpasset barnets alder.

• Svar på spørsmål og lytt til tanker barnet har.

• Aksepter følelsene barnet viser. Både gråt, sinne, latter, makaber humor, klenging og engstelse er vanlige uttrykk.

• Ved å være åpen om egne tanker og følelser, hjelper du barnet med å sette ord på følelser det kan kjenne seg igjen i.

• Aksepter at barnet går raskt inn og ut av følelser. Husk at barnet kan trenge pauser.

• Gjør tapet virkelig: la barnet se den døde dersom det er mulig og barnet ønsker det. Involver barnet i begravelsen, lag gjerne minnebok og besøk graven sammen.

• Forsøk å holde på vanlige rutiner og vær mye sammen.

• La barnet komme tilbake til barnehagen så raskt som mulig. Det er godt for barnet å oppleve at hverdagene fortsetter.

 Når trenger barnet hjelp?

Dersom barnets adferd endres dramatisk over tid, er det viktig at du søker råd og hjelp enten hos fastlegen, helsesøster eller barne og ungdomspsykriatrien. Kreftforeningen har også en rekke tilbud rettet mot barn.

 

Har du spørsmål om barn og sorg? Våre rådgivere svarer på spørsmål om barn og unge fra foreldre og andre voksenpersoner.