Støtt tenåringen din

Støtt tenåringen din

Til tross for at tenåringen ønsker minst mulig innblanding, viser det seg at foreldrenes holdninger til skolen er viktig for tenåringens trivsel og mestring på skolen.

Noen råd om hvordan du kan støtte tenåringen din på ungdomsskolen:

  • Vis tydelig at du tilgjengelig og vær lydhør for om han/hun ønsker hjelp med leksearbeid eller andre utfordringer. Også tenåringer trenger aktivt tilsyn.
  • Mange syns det er skummelt å få karakterer. Vær oppmuntrende slik at du ikke bidrar til prestasjonsangst.
  • Sørg for at du kjenner vennene og foreldre i vennekretsen.
  • Møt opp på foreldremøter, engasjer deg i skolegangen og ha dialog med kontaktlæreren.
  • Snakk positivt om skolen, dine holdninger smitter og er viktig for skolemotivasjonen.

Dersom tenåringen sliter:

  • Sørg for å ha god dialog med kontaktlæreren. Sammen kan dere finne løsninger.
  • Skolen kan henvise videre til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) for utredning. PPT vil gi skolen konkrete råd om tiltak som skolen kan iverksette for å hjelpe.
  • Fastlegen kan henvise til Barne og Ungdomspsykriatisk Poliklinikk (BUP). Der vil tenåringen kunne få profesjonell veiledning og hjelp.
  • Helsesøster ved skolen kan være en god samtalepartner for mange ungdommer.

Har du spørsmål om tenåringer? Våre rådgivere svarer på spørsmål om barn og unge fra foreldre og andre voksenpersoner.