Skal dere skille dere nå?

Skal dere skille dere nå?

Barn i omgangskretsen har skilte foreldre og det kan være vanskelig for barn å skille mellom en ordinær diskusjon og uenigheter som er så alvorlige at de fører til brudd.

Råd til bonusforeldre

Råd til bonusforeldre

Som bonusmamma eller - pappa kan du få en viktig rolle i din livet til din partners barn, men relasjonen mellom barnet og deg som bonusforelder må få bygge seg opp over tid.

Råd til foreldre

Råd til foreldre

Hvordan fortelle til barna at mamma og pappa skal flytte fra hverandre? Det er viktig at barna forstår at det ikke er deres skyld, og at dere fortsatt skal være foreldre.

Sårbare barn

Sårbare barn

Svensk studie viser at skilsmissebarn som bor likt hos begge foreldrene kommer bedre ut enn de som har lite, eller ingen kontakt med den ene forelderen.

Undertrykker egne behov

Undertrykker egne behov

- Ingen barn vil være brevduer med gule lapper i mellom foreldrene, sier Hanne Cook Hope i Voksne for Barn. Hun mener vi må lytte mer til skilsmissebarna.

Vent med å flytte sammen

Vent med å flytte sammen

Samlivsbrudd er en krise for barnet, og det trenger mye støtte, forståelse og omsorg, samt tid til å forsone seg med at foreldrene skiller lag før en ny partner blir introdusert.