Hvordan møte sinne

Hvordan møte sinne

Når et barn blir sint er det viktig at den voksne beholder roen og opptrer behersket, selv om barnet blir utagerende, skriver en av våre rådgivere.

Det hjelper ikke på situasjonen om du blir sint. Barn handler bare ut ifra beste evne. Det er den voksnes jobb å lære dem bedre alternativer.

Barnet slår og er sint, hva kan jeg gjøre?  

 • Se på situasjonen rundt og vær nysgjerrig på hvorfor barnet reagerer som det gjør
 • Sinne kan blant annet være et tegn på mistrivsel, utrygghet, usikkerhet, omsorgssvikt eller vansker med å takle følelser. Mangel på språk kan føre til frustrasjon og sinne
 • Små barn er selvsentrerte og egosentriske. Derfor er det ikke uvanlig at de klyper, slår, lugger o.l. frem til de er rundt 2-3 år 
 • Sett ord på følelser sammen med barnet. Barn beskriver sinne f.eks. som: «varm inni meg», «rød i øynene» eller «stram i brystet»
 • Si at det er lov å bli sint og at alle blir det iblant
 • Si at «det er ikke greit». Be barnet sette ord på hva som gjorde det sint
 • Lei gjerne barnet vekk fra situasjonen og hjelp det å roe seg ned
 • Noen barn synes det er tilfredsstillende å lære seg å siNå blir jeg sinna, mens andre kan ha behov for å telle til ti, slå på en sofapute eller for eksempel gå vekk og være litt alene. 
 • Snakk om situasjonen når den er roet ned. Hør på barnets tanker. Reflekter.
 • Snakk om hva barnet kan gjøre neste gang sinnet kommer. La barnet øve seg!
 • Blir sinnet et varig mønster må man undersøke barnets situasjon og barnets indre
 • Hvordan opplever andre barnet i familien eller på andre arenaer? Snakk med barnet, be om et møte med barnehagen/ skolen eller kontakt andre fagpersoner, for eksempel rådgiver hos Voksne for Barn 

Hvordan får jeg barnet til å høre på meg? 

 •  Barn lærer av voksne. Vær et godt forbilde!
 • Bøy deg ned eller løft barnet opp så dere er i samme høyde
 • Vent med å prate til du har barnets oppmerksomhet. Prøv å ha øyekontakt, men husk at noen ganger er dette ubehagelig for barnet
 • Prat med korte setninger og ord barnet forstår
 • Gi en beskjed om gangen
 • Spør om barnet fikk med seg det du sa, uten å mase. «Forstod du hva jeg mente?»
 • Bruk personlig språk; «Nå vil jeg at du…»
 • Forklar hvorfor, kort og tydelig
 • Gi oppmuntring! «Kan du være så snill å hjelpe meg med dette?», «Jeg blir så glad og stolt hvis du rydder nå», «Kom så kan vi se at vi kan samarbeide om å dekke på!». Barn liker å gjøre foreldrene sine glade!
 • Ros barnet når det gjør noe bra.
 • Vær konsekvent. Det du sier, det skal skje!
 • Ikke spør når «Nei» ikke er et alternativ. Si: «Nå er det leggetid» i stedet for «Skal du gå å legge deg?»
 • Fokuser på det du ønsker at barnet skal gjøre, si mindre «Ikke»
 • Forbered barnet på hva som skal skje og gi det tid til å avslutte en aktivitet
 • Vær forberedt på at barnet protesterer. Stol på deg selv, og vit at barnet ikke tar skade av at du bestemmer noe. Vær trygg - da blir barnet det også!
 • Velg dine kamper! Tenk igjennom hva som er viktig for deg
 • Vis interesse for det barnet ditt liker
 • Sett ord på barnets opplevelse og følelser, for eksempel: «Jeg vet at du er sliten», «Jeg forstår at det er kjedelig»
 • Med større barn og ungdom er det lurt å snakke sammen på forhånd, når det er mulig, og bli enige. Inngå kompromisser
 • Søk støtte eller veiledning når du trenger det! 

Kan jeg vise barnet at jeg tok feil? 

 • Ja - man kan ombestemme seg i en grensesettingssituasjon, man kan si til barnet at man skjønner at det var urimelig, og at man har tenkt seg om
 • En kort forklaring er viktig
 • La det være et unntak å ombestemme deg. Ellers kan det bli uforutsigbart for barnet
 • Vet du ikke hva du skal svare på noe barnet spør om, kan du alltids si f.eks. at «Det må jeg tenke litt på» eller «Det må jeg snakke med mamma/pappa om først»
 • Det er lov til å ta seg tid, barnet trenger ikke å få svar med en gang
 • Å si unnskyld er veldig viktig! Hvis det har vært en konflikt eller man har vært urimelig er det alltid viktig å si unnskyld etterpå. Da er man et godt forbilde. Sett ord på følelsene du hadde og hvorfor det ble som det ble.
 • Det er menneskelig å gjøre feil. Barn kan takle lettere å gjøre feil selv, dersom vi også innrømmer feil.

Marie Remme er en av Voksne for barns rådgivere. Rådgiverne har barnefaglig kompetanse og svarer på henvendelser fra deg som er voksen og har spørsmål om barn.